NetApp deduplikacija – How To

Deduplikacija je proces smanjenja fizičkog zauzeća prostora na storage sistemu u kome se pronalaze identični 4KB DATA blokovi i skladište se samo jednom umesto n puta. ovim procesom može da se postigne ušteda od 3-70%, u zavisnosti od tipa podataka. Više o deduplikaciji na NetApp sistemima možete pročitati u tekstu NetApp Deduplikacija – Osnove

Ovaj How To je namenjen NetApp storage sistemima (FAS/edge/V serija) koji koriste Data ONTAP.

Deduplikacija se uključuje komandom:
STORAGE> sis on /vol/vol10
SIS for "/vol/vol10" is enabled.
Already existing data could be processed by running "sis start -s /vol/vol10".

Provera kada se izvršava deduplikacija:
STORAGE> sis config
Path Schedule Minimum Blocks Shared
/vol/vol10 sun-sat@0 1
/vol/vol11 fri@4 1
/vol/vol12 sun@4 1
/vol/vol13 sat@4 1

Trenutno stanje deduplikacije možete proveriti komandom:
STORAGE> sis status
Path State Status Progress
/vol/vol10 Enabled Idle Idle for 128:59:23
/vol/vol11 Enabled Active 175 GB (34%) Done

Ukoliko želite više informacija:
NAS-OD-1B> sis status -l

Path: /vol/vol10
State: Enabled
Compression: Disabled
Inline Compression: Disabled
Status: Idle
Progress: Idle for 128:59:28
Type: Regular
Schedule: sun@1
Minimum Blocks Shared: 1
Blocks Skipped Sharing: 0
Last Operation State: Success
Last Successful Operation Begin: Sun Dec 15 01:00:00 CET 2013
Last Successful Operation End: Mon Dec 16 00:12:43 CET 2013
Last Operation Begin: Sun Dec 15 01:00:00 CET 2013
Last Operation End: Mon Dec 16 00:12:43 CET 2013
Last Operation Size: 3252 GB
Last Operation Error: –
Change Log Usage: 100%
Logical Data: 1564 GB/59 TB (3%)
Queued Job: –
Stale Fingerprints: 199%

Path: /vol/vol11
State: Enabled
Compression: Disabled
Inline Compression: Disabled
Status: Active
Progress: 183886132 KB (34%) Done
Type: Regular
Schedule: sat@1
Minimum Blocks Shared: 1
Blocks Skipped Sharing: 0
Last Operation State: Success
Last Successful Operation Begin: Sat Dec 14 01:00:00 CET 2013
Last Successful Operation End: Sat Dec 14 19:06:08 CET 2013
Last Operation Begin: Sat Dec 14 01:00:00 CET 2013
Last Operation End: Sat Dec 14 19:06:08 CET 2013
Last Operation Size: 1285 GB
Last Operation Error: –
Change Log Usage: 4%
Logical Data: 1411 GB/59 TB (2%)
Queued Job: –
Stale Fingerprints: 75%

Faze obrade podataka (faze idu sekvencijalno):
/vol/vol10 Enabled Active 4122 GB Scanned
/vol/vol10 Enabled Active 1328 GB Searched
/vol/vol10 Enabled Active 821 GB (18%) Done
/vol/vol10 Enabled Active 680 GB Verified
/vol/vol10 Enabled Active 40% Merged

U ovim fazama deduplikacija se ne izvršava aktivno:
/vol/vol10 Enabled Idle Idle for 67:20:42
/vol/vol10 Enabled Pending Idle for 3:17:23
/vol/vol10 Disabled Idle Idle for 137:33:19

Ako vam se vest učinila zanimljivom razmislite o tome da napišete komentar ili je podelite sa svojim prijateljima na društvenim mrežama.

No comments yet.

Imaš komentar?