NetApp ndmp – kopiranje podataka sa filera na filer

U situaciji kada morate da kopirate ili migrirate veliku količinu podataka, potrebni su alati kojima neće trebati čitava večnost da to urade. uvek možete volumene sa starog i novog storage sistema da mountujete na nekom serveru i da radite sinhnozaciju, ali, pitanje je zašto je potreban posrednik.

ndmpcopy je alat koji je dostupan na svim NetApp storage sistemima i služi za kopiranje direktorijuma, prvenstveno, sa filera na filer.
ndmpcopy koristi snapshote i radi sinhronizaciju na najoptimalnijem mogućem nivou. Takođe, ovaj alat možete koristiti i za backup podataka.
Da bi ndmpcopy radio, ndmpd mora da bude pokrenut na oba filera (STORAGE1 i STORAGE2):
STORAGE2> ndmpd status
ndmpd OFF.
No ndmpd sessions active.

STORAGE1> ndmpd on
STORAGE2> ndmpd on
STORAGE1> ndmpd status
ndmpd ON.
No ndmpd sessions active.

nakon pokretanja ndmpd-a i provere statusa možemo da pokrenemo kopiranje podataka, sa STORAGE1 na STORAGE2:
STORAGE1> ndmpcopy -da destination_user:destination_password /vol/SRC_VOLUME 10.1.1.2:/vol/DST_VOLUME
Ndmpcopy: Starting copy [ 1 ] ...
Ndmpcopy: STORAGE1: Notify: Connection established
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Notify: Connection established
Ndmpcopy: STORAGE1: Connect: Authentication successful
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Connect: Authentication successful
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: creating "/vol/SRC_VOLUME/../snapshot_for_backup.1" snapshot.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Using Full Volume Dump
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Date of this level 0 dump: Tue Jan 7 11:45:43 2014.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Date of last level 0 dump: the epoch.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Dumping /vol/SRC_VOLUME to NDMP connection
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: mapping (Pass I)[regular files]
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: mapping (Pass II)[directories]
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: estimated 181612489 KB.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: dumping (Pass III) [directories]
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 12:47:51 2014: Begin level 0 restore
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 12:47:52 2014: Reading directories from the backup
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 12:49:09 2014: Creating files and directories.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 12:52:48 2014 : We have created 1437071 files and directories.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 12:56:24 2014: Writing data to files.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 11:54:52 2014 : We have written 643357 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 12:57:48 2014 : We have read 3099919 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 11:59:52 2014 : We have written 12389342 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:02:48 2014 : We have read 15962762 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:04:52 2014 : We have written 20891480 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:07:48 2014 : We have read 23663644 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:09:52 2014 : We have written 29222264 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:12:48 2014 : We have read 31760137 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:14:52 2014 : We have written 37588440 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:17:48 2014 : We have read 39957507 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:19:52 2014 : We have written 47014831 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:22:48 2014 : We have read 49775861 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:24:52 2014 : We have written 56656640 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:27:48 2014 : We have read 59671847 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:29:52 2014 : We have written 72321098 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:32:48 2014 : We have read 76571033 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:34:52 2014 : We have written 86355502 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:37:48 2014 : We have read 88548328 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:39:52 2014 : We have written 98808351 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:42:48 2014 : We have read 102233353 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:44:52 2014 : We have written 111125893 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:47:48 2014 : We have read 114162982 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:49:52 2014 : We have written 121237013 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:52:48 2014 : We have read 124170542 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:54:52 2014 : We have written 133989726 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 13:57:48 2014 : We have read 135992745 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 12:59:52 2014 : We have written 144161067 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 14:02:48 2014 : We have read 148019181 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 13:04:52 2014 : We have written 157931943 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 14:07:48 2014 : We have read 163590842 KB from the backup.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Tue Jan 7 13:09:52 2014 : We have written 174044998 KB.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 14:12:48 2014 : We have read 179534134 KB from the backup.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 14:13:45 2014: Restoring NT ACLs.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: RESTORE IS DONE
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: dumping (Pass V) [ACLs]
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Notify: restore successful
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: 181969455 KB
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: DUMP IS DONE
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Deleting "/vol/SRC_VOLUME/../snapshot_for_backup.1" snapshot.
Ndmpcopy: STORAGE1: Notify: dump successful
Ndmpcopy: Transfer successful [ 1 hours 26 minutes 41 seconds ]
Ndmpcopy: Done

dok je ndmpcopy pokrenut, CLI će biti zauzet.

tokom kopiranja na STORAGE2 sistemu možete videti:
STORAGE2> ndmpd status
ndmpd ON.
Session: 36038
Active
version: 4
Operating on behalf of primary host.
tape.device: Not open
mover state: Idle
data state: Active
data operation: Restore

za ponovni resync podataka treba dodati -l 1:
STORAGE1> ndmpcopy -l 1 -da destination_user:destination_password /vol/SRC_VOLUME 10.1.1.2:/vol/DST_VOLUME
Ndmpcopy: Starting copy [ 2 ] ...
Ndmpcopy: STORAGE1: Notify: Connection established
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Notify: Connection established
Ndmpcopy: STORAGE1: Connect: Authentication successful
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Connect: Authentication successful
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: creating "/vol/SRC_VOLUME/../snapshot_for_backup.2" snapshot.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Using inowalk incremental dump for Full Volume
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Date of this level 1 dump: Tue Jan 7 14:05:36 2014.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Date of last level 0 dump: Tue Jan 7 11:45:43 2014.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Dumping /vol/SRC_VOLUME to NDMP connection
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: mapping (Pass I)[regular files]
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: mapping (Pass II)[directories]
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: estimated 3521395 KB.
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: dumping (Pass III) [directories]
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: dumping (Pass IV) [regular files]
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 15:07:57 2014: Begin incremental restore
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 15:08:18 2014: Reading directories from the backup
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 15:08:23 2014: Creating new files and directories.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 15:08:38 2014: Writing data to files.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: Tue Jan 7 15:09:38 2014: Restoring NT ACLs.
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Log: RESTORE: RESTORE IS DONE
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: dumping (Pass V) [ACLs]
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: 3524442 KB
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: DUMP IS DONE
Ndmpcopy: 10.1.1.2: Notify: restore successful
Ndmpcopy: STORAGE1: Log: DUMP: Deleting "/vol/SRC_VOLUME/../snapshot_for_backup.2" snapshot.
Ndmpcopy: STORAGE1: Notify: dump successful
Ndmpcopy: Transfer successful [ 2 minutes 39 seconds ]
Ndmpcopy: Done

NDMP mehanizam kopiranja podataka je ubedljivo najbrži jer se radi sa storage sistema na storage sistem. ranije smo koristili rsync koji je značajno sporiji.

ndmpcopy može da se pokrene i na STORAGE2, u tom slučaju potrebno je koristiti -sa za autentifikaciju.
options:
[-sa :] source/destination filer authentication
[-da :] source/destination filer authentication
[-st { text | md5 }] source/destination filer authentication type, default is md5
[-dt { text | md5 }] source/destination filer authentication type, default is md5
[-l { 0 | 1 | 2 }] incremental level, default is 0
[-d] debug mode
[-f] force flag, to copy system files
[-mcs { inet | inet6 }] force specified address mode for source control connection
[-mcd { inet | inet6 }] force specified address mode for destination control connection
[-md { inet | inet6 }] force specified address mode for data connection
[-h] display this message
[-p] accept the password interactively
[-exclude ]

Ako vam se vest učinila zanimljivom razmislite o tome da napišete komentar ili je podelite sa svojim prijateljima na društvenim mrežama.

No comments yet.

Imaš komentar?