Nested virtualization ESXi 5.5

Nested virtualization ESXi 5.5

U jednom trenutku mog testiranja raznih tehnologija i servisa Windows Servera 2012, desila se potreba za test okruženjem koje ima dva ili više fizička servera,…

Da li Microsoft ima šanse na tržištu virtelnih mašina?

Da li Microsoft ima šanse na tržištu virtelnih mašina?

Microsoft je pre par godina proglasio razvoj “Cloud” tehnologije apsolutnim prioritetom i prilično novca je uloženo u prebacivanje njihovih proizvoda na “oblak“. S obzirom na…