Outlook tip: Odlaganje slanja svakog maila

Outlook tip: Odlaganje slanja svakog maila

Da li Vam se dešava da periodično napravite grešku u slanju maila npr. pogrešite primaoca ili nešto loše napišete, a setite se toga čim pritisnete…