Black Brook, Intelova vizija budućeg desktop računara

Black Brook, Intelova vizija budućeg desktop računara

Tržište desktop računara svake godine je sve manje a kompanije se dovijaju na razne načine da korisnicima ponude nešto novo, što će im biti zanimljivije…

Porast popularnosti Windows 7

Porast popularnosti Windows 7

Nakon Windows 7, koji je bio odlično bio primljen od strane korisnika, Microsoft je izdao Windows 8, koji je trebalo da predstavlja prekretnicu i spoji…

Formiran konzorcijum kineskih IT firmi koje će pružati podršku za XP korisnike

Formiran konzorcijum kineskih IT firmi koje će pružati podršku za XP korisnike

Microsoft će uskoro prestati sa pružanjem podrške za svoj vremešni Windows XP nakon celih 12 godina. Windows XP je nastao spajanjem 95/98 i NT/2000 i…